GPS проследяване на автомобили

   

  GPS проследяването е услуга, която ви позволява да установите контрол върху лични и фирмени автомобили. Нашите услуги ви позволяват да наблюдавате движението на един или повече автомобили в реално време и да виждате параметрите, с които се движат (скорост, разход на гориво и др.).                                      

  GPS услугите на „ИПС 7“ ЕООД ви предоставят 24-часово наблюдение върху лични или служебни автомобили и дават информация за скоростта на движение, изминат маршрут, ниво на гориво и къде се зарежда автомобилът. При отчетена необичайна активност на автомобила, услугата дава възможност за аварийно изключване на двигателя, с цел предотвратяване на  кражба. Нашата услуга дава възможност за запис на звук и/или  видео от автомобила, който може да бъде прегледан по всяко  време на денонощието. 

   

  GPS проследяването на „ИПС 7“ ЕООД позволява да задавате максимална скорост на движение и да получавате известия, ако тя бъде превишена. С тази опция може да бъдат предотвратени пътни инциденти, както и глоби за превишена скорост, които ще намалят разходите на вашия бизнес.

  Нашият софтуер дава възможност за избор на определени зони, където да ви бъде подаден сигнал чрез SMS или e-mail, ако скоростта в тях бъде превишена (населени места, автомагистрали, околовръстни пътища и др.). Софтуерът дава възможност да изберете определена зона и да получавате сигнал и само при навлизане в нея (близо до дома ви, близо до офиса ви и др.).

  GPS проследяването ще помогне на Вашия бизнес, като позволи да проследявате движението на служебните автомобили на компанията в реално време, което ще създаде по-добра организация на транспорта във фирмата. GPS проследяването драстично ще намали разходите във Вашата фирма и ще помогне за контрола над служителите и използваните от тях автомобили.

  Един от основните ни приоритети и основно изискване на нашите корпоративни клиенти е проследяване на разхода на гориво. В старанието си да покрием максимално изискванията към клиентите си и да намалим до минимум злоупотребите с гориво, нашите услуги включват проследяване нивото на гориво в автомобила, както и къде и кога е бил зареждан той. Този вид проследяване на автомобили, драстично намалява злоупотребите от страна на служителите и води до намаляване транспортните разходи на фирмата.

  GPS проследяването на „ИПС 7“ ЕООД предлага получаване на известия чрез SMS или e-mail. Тези известия може да получавате по зададени от вас параметри – при тръгване или спиране на автомобила, при превишаване на зададента скорост, при влизане или излизане от зона с ограничение на скоростта, при спиране за зареждане и др.

  Ползи от GPS проследяването:

  • Предотвратяване на злоупотреби с фирмени автомобили
  • Предотвратяване на злоупотреби с фирмени ресурси
  • Намаляване разхода на гориво
  • Проследяване на служителите в работно време
  • Откриване на служебни автомобили, които се използват извън работно време
  • Точна справка за изминарите километри, изразходеното гориво и скоростта на движение
  • Проледяване на точния изминат маршрут
  • 24-часово наблюдение и връзка в реално време
  • Следене за спазване на фирмените правила и политики

  0882 5000 20

  За да получите своята индивидуална оферта, използвайте бутона "Изпратете запитване". Наш служител ще се свърже с Вас.

  Изпратете ни запитване

  Клиенти

  cron
  Заявете обажданеmail